THE INTERPRETATION OF MOSCOW'S SCHISM AND THE ANSWER ON THE INFORMATIONAL WARFARE AGAINST THE FLORENTINE UNION IN THE POLEMICAL HERITAGE OF THEODORE SKUMYNOVYCH

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2659.2022.32.16

Keywords: Theodore Skumynovych, Ukrainian polemical literature, the Union of Brest, the metropolitan Isidor, the metropolitan Gregory II Bulgarian, the metropolitan Joseph I Bulgarian, the metropolitan Misael, the priest-martyr Makarius I, the Florentine Union

Abstract

The article is dedicated to the research of some historical and literature aspects of polemical work of the former Father Superior of St. Michael cloister in Kyiv Theodore Skumynovych "Przyczyny porzucenia Disuniey przezacnemu narodowi ruskiemu podane" (1643). The writer retraced the unity of Ruthenian church with Sede Apostolica at the time of separation of it's north and east eparchies and foundation of autocephaly of Moscow's metropolitanate. Accentuated the illegality of election of Ryazan's bishop Jonah by the metropolitan of Kyiv and the all Rus, on the score of in Kyiv's church occured the diarchy, Theodore Skumynovych substantiated the thought that legal protohierarchs of Kyiv, on the contrary of self-proclaimed schismatic metropolitans in Moscow, stayed Uniates. As the argument the catholic writer produced the example of appointment by the pope Pius II as the chief of Ruthenian church the Isidor's disciple – Gregory II Bulgarian. Condemning the schismatic trends inside of Kyiv's metropolitanate, the polemicist criticized the author of "ПАТЕРІКОN", who cast doubt in canonicity of hierarchal consecration of Gregory II Bulgarian and proved the legitimacy of the power of metropolitan-schismatic Jonah, whom refused to recognize the Universal patriarchate. According to Theodore Skumynovych, the uniate policy of Ruthenian church after Gregory II Bulgarian continued Misael, the priest-martyr Makarius I and Joseph I Bulgarian. The support by the metropolitan Misael of the dialogue of Ruthenian's church with Rome acknowledged the text of the epistle "Poselstwo do Papieża rzymskiego Sixta IIII od duchowieństwa i od książąt i panów ruskich w roku 1476". The uniate persuation of metropolitan Joseph I Bulgarian, whom Ukrainian polemicists not infrequently confused with Joseph II Soltan, Theodore Skumynovych confirmed by the letter of patriarch Niphont II, which the contents revealed in the work.

References

1. Bibliia. Knyhy sviashchennoho pysannia Staroho ta Novoho zavitu. (2004). [Bible. Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments]. Per.: Patriarkha Filareta (Denysenka) za Bibliieiu rosiiskoiu movoiu, yaka bula perekladena z yevreiskoi ta hretskoi mov u druhii polovyni XIX stolittia. Kyiv: Vydannia Kyivskoi Patriarkhii Ukrainskoi Pravoslavnoi Tserkvy Kyivskoho patriarkhatu. (In Ukr.).
2. Kopystenskyj, Z. (1878). Palinodiia ili Knyha Oborony kafolycheskoj sviatoj apostolskoj Vskhodnej Tserkvy y sviatykh' patriarkhov', y o Hrekokh', y o Rossokh' khrystianekh'. V' lastsi Bozhoj, za blahosloveniem' starshykh', prez' arkhymandryta Zakhariiu Kopystenskoho napysana y z' revyzieiu uchytelej vydana a pod' rozsudok' poddana sviatykh' Vskhodnykh' patriarkhov'. [The Palinody or the Book of Defense of the Catholic Holy Apostolic Church of the East and the Holy Patriarchs, and the Greeks and the Russian Christians. By the grace of God, with the blessing of the elders, it was written under the authority of Archimandrite Zakharius Kopistensky and published with the revision of the teachers and submitted to the judgment of the holy Eastern Patriarchs]. Roku ot' Rozhdestva Boha Slova Iysusa Khrysta, 1621-ho, misiatsa 26. Pamiatnyky polemycheskoj lyteratury v' Zapadnoj Rusy. Peterburh'. Kn. I. (In Russ.).
3. Mytsyk, Y. (2005). Josyf I Bolharynovych. Entsyklopediia istorii Ukrainy. Kyiv. T.3. (In Ukr.).
4. Tkachuk, R. (2011). Tvorchist' mytropolyta Ipatiia Potiia ta polemichna literatura. [The work of Metropolitan Hypatius Potia and polemical literature]. Kyiv. (In Ukr.).
5. Kossow, S. (1635). PATERIKON abo ŻYWOTY ŚŚ. OYCOW PIECZARSKICH. W Kiiowie. (In Pol.).
6. Kreuza, L. (1617). Obrona jedności cerkiewney / Leon Kreuza. Wilno. (In Pol.).
7. Patriarchica Constantinopoleos Historia (1584). Crusio M. Turcograeciae libri octo. Basileae. (In Lat.).
8. Skuminowicz, T. (1643). Przyczyny porzucenia Disuniey przezacnemu narodowi ruskiemu podane a Jaśnie Wielmożnemu Przewielebnemu Panu Iego Mośći Panu Abrahamowi Woynie z Bożey y Apostolskiey Stolice łaski Biskupowi Wileńskiemu ofiarowane od Theodora Skuminowicza. Wilno: W Drukarni Akademiey Societatis IESU. (In Pol.).
Published
2022-06-30
How to Cite
Tkachuk, R. (2022). THE INTERPRETATION OF MOSCOW’S SCHISM AND THE ANSWER ON THE INFORMATIONAL WARFARE AGAINST THE FLORENTINE UNION IN THE POLEMICAL HERITAGE OF THEODORE SKUMYNOVYCH: DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2659.2022.32.16. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Literary Studies. Linguistics. Folklore Studies, (2(32), 85-89. Retrieved from https://philology-journal.com/index.php/journal/article/view/119